โปรแกรมfwfsmcup..ใช้ดึงข้อมูลผู้รับบริการของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ(พม่า-ลาว-กัมพูชา)ที่ขึ้นทะเบียนและไปใช้บริการที่รพสต.เขตอำเภอสูงเม่น..พร้อมวิดิโอวิธีการใช้งานเบื้องต้น
รายการยานอกบัญชียาหลัก คปสอ.สูงเม่น
HOSxP_full_setup เวอร์ชั่น 3.55.10.8
HOSxP_update เวอร์ชั่น 3.55.8.10
คู่มือการแก้ไขค่าบริการต่างๆ ในHOSxP_PCU โดยใช้เมนูของ HOSXP
DrugCatalogue update
อัตราค่าบริการสาธารณสุข 2549
แนวทางปฎิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิ อปท.
รหัส EROR ติด C
CUSTOM-รายงานติดตามระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานรายเดือน
CUSTOM-รายชื่อผู้ป่วย เบาหวาน ที่ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (update 19-5-58)
โปรแกรมUC_out2018.สำหรับดึงข้อมูลผู้รับบริการ..สิทธิ UC นอกเขตอำเภอสูงเม่นแต่อยู่ในเขตจังหวัดแพร่เวอร์ชั่น 2018(ยกเว้นรหัส Z ). พร้อมวิดิโอวิธีการใช้งานเบื้องต้น
การนำเข้า รหัสวัคซี็น HPV สำหรับโปรแกรม HOSxP_PCUสำหรับเขตอำเภอสูงเม่น่..พร้อมVideoวิธีการนำเข้าบื้องต้น
คู่มือการตั้งค่าและการบันทึกวัคซี็น HPV สำหรับโปรแกรม HOSxP_PCU ในกลุ่มเด็กวันเรียน บัญชี 5
การนำเข้าฟอร์มLABสำหรับตรวจสารเคมีในเลือด(Cholinsterace)พร้อม..videoวิธีการนำเข้าและการบันทึก
โปรแกรมvlc...สำหรับใช็ดูไฟล์วิดิโอ
OPDCARD_Audit_2017...พร้อมวิดิโอนำรายงานเข้าHOSxP_PCU
การเพิ่มกลุ่มรหัสU77ในงานแพทย์แผนไทย...พร้อมวิดิโอนำเข้าHOSxP_PCU
แนวทางการลงสาเหตุการตาย
รายงานทันตกรรมSMCUP พร้อมวิธีการนำเข้า ::พี่ตู่ รสพต.หัวฝาย::
วิธีการบันทึกการเพิ่มตำแหน่งในชุมชน เช่น อสม เพื่อให้แฟ้ม personสมบูรณ์::พี่น้อง ปานิตา::
วิธีการนำเข้ารหัสยากลุ่ม Erythropoietin สำหรับผู้ป่วยไต ใน HOSxP_PCU
แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัตรทอง สปสช.
รายงานใบสั่งยาเพื่อประกอบการเขียนใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ป่วยเบิกได้สำหรับ PCU_edit04052561
การส่งออกข้อมูลแฟ้ม EPIย้อนหลังหลายปี ด้วยโปรแกรม iDATA